Game making for everyone

GDevelop software na gumagawa ng laro - lumikha ng mga bidyo na mga laro nang walang pagko-code

Use GDevelop to build your game. It's free, fast, open-source and so easy to use that you'll never look at games the same way.

Join our community of thousands of game creators on Discord and on our forums.

Make amazing games

Unleash your creativity with GDevelop and create any kind of game: platformers, puzzles, shoot 'em up, strategy, 8-bit, hyper-casual games...

With GDevelop, you can make simple projects for fun, create ambitious indie games like Lil BUB's HELLO EARTH, Hyperspace Dogfights or even build the next hit, grossing 1 million downloads like Vai Juliette!

Events: game creation, intuitive for all

Kaya natatangi at napakadaling gamitin ng GDevelop ay dahil sa mga event. Ang mga event ay isang makapangyarihang paraan upang ihayag ang lohika ng iyong laro, nang hindi nangangailangan na matutunan ang lenggwahe ng pagpro-program.

Pinapadali ng mga event ang paglikha ng laro

When Space is pressed, the character animation and a sound are played. If an enemy touches the character, they both are destroyed.

GDevelop takes visual programming to the next step, allowing you to add ready-made behaviors to your game objects and make new behaviors using these intuitive, easy to learn events.

Publish your game anywhere, in one click

Publish your games on the web, make a mobile app for iOS and Android, publish on Steam, Facebook, Itch.io, Newsground, the Windows store... Games created with GDevelop run anywhere and can be exported in a single click.

Gumawa ng mga laro para sa iOS, Android, Windows, MacOS, at Linux

Walang-hanggang mga posibilidad

Express your small and big ideas: you can prototype new features on your games in minutes, and refine them without limits. Making games has never been so easy and fast, with the visual editors provided by GDevelop. Nais mo bang marating ang higit pa? Maaari mong pag-ibayuhin ang engine ng laro gamit ang Javascript.

From 0 to a simple game with the integrated physics engine.

Mag-umpisa sa mga tutorial

Alamin nang step-by-step kung paano gamitin ang GDevelop o kumuha ng tulong tungkol sa isang partikular na tampok: ang wiki ay may mga tutorial para sa mga nag-uumpisa pa lang at isang kumpletong dokumentasyon para sa software. Napakaraming mga halimbawa rin ang magagamit at handa upang subukan sa isang klik. Watch tutorials on our Youtube Channel.

Mga tutorial para sa GDevelop at dokumentasyon sa wiki

Start making games

Wariin at ilathala ang iyong mga laro sa GDevelop. Kasama ang mga tutorial at mga halimbawa.