Користите JavaScript уз GDevelop

GDevelop подржава JavaScript и уз њега ћете моћи да креирате игрице или проширите могућности енџина игрице.

JavaScript being used to write part of a game along with events

JavaScript се може користити како би се њиме написао део игрице, упоредо са догађајима (events)

Додајте блок JavaScript кода у Вашу игрицу

GDevelop подржава додавање блока JavaScript кода у било који део events-а у оквиру игрице. Захваљујући томе, могу се имплементирати комплексни алгоритми и наново користити функције из библиотека отвореног кода. Догађаји и блокови кода се тако стапају у једну целину, што Вам даје могућност да имплементирате делове JavaScript-а, па чак и читаву игрицу!

JavaScript едитор је базиран на супер моћном Monaco Editor Едитору, екстракованом из Visual Studio Code. Функције "Intellisense" су омогућене и едитор подржава напредне опције попут multi-selection, које кодирање чине бржим и лакшим.

Проширите GDevelop помоћу JavaScript екстензија

GDevelop је модуларан и могуће га је проширити према сопственим потребама. Све функције које се користите за развој игрице (објекти, понашања, догађаји) су доступне у виду екстензија. Врло брзо можете креирати нове екстензије за своју игрицу или можете допринети развоју постојећих пошто је GDevelop open-source.

JavaScript code blocks being used in GDevleop with the Dark theme

GDevelop користи Dark тему. Едитор кода долази са неколико прекрасних тема!

Write HTML5, mobile and desktop games

Use your JavaScript skills with GDevelop to quickly create games for all platforms.